Tablo

table></table>Tablolar, sayfaları satırlara/sütunlara bölmek ya da metin veya grafiklerin sayfada istediğimiz yerde durmasını sağlamak amaçlarıyla kullanabileceğimiz HTML'nin en önemli yapıtaşlarındandır Sayfada gözüksün ya da gözükmesin tabloları bir iskelet gibi kullanabilir, böylece şu ana kadar öğrendiklerinizle yapamayacağınız gerçek düzenlemeyi yapabilirsiniz Elbette HTML dizayn konusunda bir masaüstü yayıncılık programının gösterdiği hassasiyeti göstermez, bir de browserların tablo etiketlerini yorumlamada gösterdiği farklılıklar da buna eklenirse, genel ziyaretçi kesimine hitab etmenin ne kadar zor olduğu anlaşılır Fakat burada konumuz bunu tartışmak değil tablolar konusunu işlemek

İşte tablolar,

SonbaharKışİlkbaharYazEylülAralıkMartHaziranEkimOc akNisanTem muzKasımŞubatMayısAğustos
Tabloyu renklendirelim,

SonbaharKışİlkbaharYazEylülAralıkMartHaziranEkimOcakNisanTemmuzKasımŞubatMayısAğustos
Başka bir örnek (farklara dikkat ediniz)

ÖLÇÜLER BoyKilo1Hakkı177802Mustafa182753Osman17583Bu örneklerde de görüldüğü gibi tablolar satır ve sütunlardan oluşur Tabloya genel bir başlık atayabiliriz Her sütun için de kendi başlığını oluşturmak mümkündür Üstteki tablo başlığının altında veya tablonun sona erdiği satırdan sonraki satıra açıklama (thead/caption) koyabiliriz Ayrıca tablo hücrelerini yanındaki veya altındaki hücrelerle birleştirebiliriz:

Tablonun alt yazısı(caption)Tablo Başlığı (thead)Sütun Başlığı
#1Sütun Başlığı
#2Sütun Başlığı
#3Sütun Başlığı
#4hücrehücrehücrehücrehücrehücrehücrehücrehücrehüc reBu kadar örnek yeterli, şimdi basit bir tablo yapmak için gerekli etiketleri öğrenelim Öncelikle <table></table> etiketlerini yazıyoruz ve arasını doldurmaya başlıyoruz <tr> etiketi ile satırları <td> etiketi ile de sütunları oluşturuyoruz

hücre<table border="1">
<tr>
<td>hücre</td>
</tr>
</table>hücre1hücre2<table border="1">
<tr>
<td>hücre1</td>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>hücre1hücre2<table border="1">
<tr>
<td>hücre1</td>
<tr>
</tr>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>hücre1hücre2hücre3hücre4<table border="1">
<tr>
<td>hücre1</td>
<td>hücre2</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre3</td>
<td>hücre4</td>
</tr>
</table>
Tabloda başlık ve gövde

Tablolar da HTML sayfasında olduğu gibi başlık (head) ve gövde (body) bölümlerine ayrılabilir Tabloda başlığı <thead> gövdeyi <tbody> etiketleri arasına yazarız <caption> etiketi ile ikinci bir açıklama vermek mümkündür

Sütun başlıklarına gelince, her bir başlık <th> etiketi ile belirtilir ve bunlar <td> etiketinde olduğu gibi <tr></tr> arasına yazılır

Tabloda satır ve sütunları belirten <tr> ve <td> etiketleri <tbody></tbody> arasına alınır

Yukarıdaki örneklerden birisini değiştirerek bu anlattıklarımızı uygulayalım;


Tablo Başlığı (thead)alt-yazı (caption)1Sütun2Sütun3Sütunhücre1hücre2hücre3hü cre4hücre5 hücre6hücre7hücre8hücre9
<table border="1">
<thead>Tablo Başlığı (thead)</thead>
<caption align="bottom">
alt-yazı (caption)
<caption>
<tr>
<th>1Sütun</th>
<th>2Sütun</th>
<th>3Sütun</th>
</tr>
<tbody>
<tr>
<td>hücre1</td>
<td>hücre2</td>
<td>hücre3</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre4</td>
<td>hücre5</td>
<td>hücre6</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre7</td>
<td>hücre8</td>
<td>hücre9</td>
</tr>
</tbody>
</table>Parametreler

<table border="" cellpadding="" cellspacing="" align="" width="" height="">border parametresi çerçevenin kalınlığını belirtir border=0 çerçevenin görünmemesini sağlar

hücre<table border="0">
<tr>
<td>hücre</td>
</tr>
</table>hücre<table border="2">
<tr>
<td>hücre</td>
</tr>
</table>hücre<table border="4">
<tr>
<td>hücre</td>
</tr>
</table>hücre<table border="6">
<tr>
<td>hücre</td>
</tr>
</table>
cellpadding parametresi hücre içi marj değerini belirtir cellpadding=0 hücre içinde bulunan unsurun (metin/grafik) hücre çerçevesine bitişik olmasını sağlar

hücre<table border="1" cellpadding="0">
<tr>
<td>hücre</td>
</tr>
</table>hücre<table border="1" cellpadding="5">
<tr>
<td>hücre</td>
</tr>
</table>hücre<table border="1" cellpadding="10">
<tr>
<td>hücre</td>
</tr>
</table>
cellspacing parametresi hücreler arası marjı belirler

hücre1hücre2<table border="1" cellspacing="1">
<tr>
<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>hücre1hücre2<table border="1" cellspacing="5">
<tr>
<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>hücre1hücre2<table border="1" cellspacing="10">
<tr>
<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>
align parametresi tabloyu düşey hizalamada kullanılır, align=left sola, align=right sağa dayalı yapar, align=center ortalar

hücre1hücre2<table border="1" align="left">
<tr>
<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>hücre1hücre2<table border="1" align="center">
<tr>
<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>hücre1hücre2<table border="1" align="right">
<tr>
<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>
width ve height parametreleri resimler konusunda gördüğümüz gibi tabloda en ve boy uzunluğunu belirtir Tablonun değer verilmediğinde sahip olduğu normal ölçülerinden küçük değerler verilirse bu değerler dikkate alınmaz

hücre1hücre2<table border="1" width="150" height="200">
<tr>
<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>hücre1hücre2<table border="1" width="80" height="80">
<tr>
<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>hücre1hücre2<table border="1" width="5" height="5">
<tr>
<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table><td> etiketi için parametreler
<td bgcolor="" background="" width="" height="" align="" valign="">bgcolor parametresi hücreyi renklendirmede kullanılır

hücre1hücre2hücre3hücre4<table border="1" cellpadding="7"><tr> <td bgcolor="#ff0000">hücre1</td></tr><tr> <td bgcolor="#00ff00">hücre2</td></tr><tr> <td bgcolor="#0000ff">hücre3</td></tr><tr> <td bgcolor="#ffff00">hücre4</td></tr></table>
background parametresi ile hücreye grafik-artalan yerleştirebiliriz

hücre1hücre2hücre3hücre4<table border="1" cellpadding="9"><tr> <td background="resim1jpg">hücre1</td></tr><tr> <td background="resim2jpg">hücre2</td></tr><tr> <td background="resim3jpg">hücre3</td></tr><tr> <td background="resim4jpg">hücre4</td></tr></table>
width ve height parametreleri ile hücrenin boyutlarını belirleyebiliriz Yalnız height komutu ile tek sütunlu bir tabloda her hücrenin yüksekliğini değiştirebilirken, width komutu ile her hücreyi değiştiremeyizEn büyük width değeri tüm sütun için geçerli olacaktır Aynı şekilde tek satırlı tabloda width değerini her hücre için değiştirebilirken en büyük height değeri tüm satır için geçerli olacaktır
hücre1hücre2hücre3hücre4<table border="1" cellpadding="7"> <tr><td width=120 height=20>hücre1</td></tr> <tr><td width=120 height=40>hücre2</td></tr> <tr><td width=120 height=60>hücre3</td></tr> <tr><td width=120 height=80>hücre4</td></tr></table>
hücre1hücre2hücre3hücre4<table border="1" cellpadding="7"> <tr> <td width=40 height=30>hücre1</td> <td width=70 height=30>hücre2</td> <td width=90 height=30>hücre3</td> <td width=120 height=30>hücre4</td> </tr></table>
align parametresi hücre içinde yatay hizalama yapar

hücre1hücre2hücre3<table border="1" cellpadding="7"><tr><td width="100" align="left">hücre1</td></tr><tr><td width="100" align="center">hücre2</td></tr><tr><td width="100" align="right">hücre3</td></tr></table>
valign parametresi hücre içinde düşey hizalama yapar

hücre1hücre2hücre3<table border="1" cellpadding="7"><tr> <td height="80" valign="top">hücre1</td></tr><tr> <td height="80" valign="middle">hücre2</td></tr><tr> <td height="80" valign="bottom">hücre3</td></tr></table>Hücreleri Birleştirme

<td colspan="" rowspan="">Aynı satırdaki hücreleri birleştirmek için colspan, aynı sütundaki hücreleri birleştirmek için de rowspan parametresini kullanıyoruz Birleştirilen hücreye ait <td></td> etiketini siliyoruz

ABCDEFGHIJKL<table border="1" cellpadding="12"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr> <tr><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr> <tr><td>I</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td></tr></table>Yukarıdaki tabloda;

A ve B hücrelerini birleştirmek için A hücresine ait <td> etiketine colspan=2 parametresini ekliyoruz ve B hücresine ait <td>B</td> etiketini siliyoruz E F ve G hücrelerini birleştirmek için E hücresine ait <td> etiketine colspan=3 parametresini ekliyoruz ve F ve G hücrelerine ait <td>F</td>, <td>G</td> etiketlerini siliyoruz

ACDEHIJKL<table border="1" cellpadding="12"> <tr><td colspan="2">A</td><td>C</td><td>D</td></tr> <tr><td colspan="3">E</td><td>H</td></tr> <tr><td>I</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td></tr></table>Aynı şekilde E ve I hücrelerini birleştirmek için E hücresine ait <td> etiketine rowspan=2 parametresini ekliyoruz ve I hücresine ait <td>I</td> etiketini siliyoruz C G ve K hücrelerini birleştirmek için C hücresine ait <td> etiketine rowspan=3 parametresini ekliyoruz ve G ve K hücrelerine ait <td>G</td> , <td>K</td> etiketlerini siliyoruz

ABCDEFHJL<table border="1" cellpadding="12"> <tr><td>A</td><td>B</td> <td rowspan="3">C</td><td>D</td></tr> <tr><td rowspan="2">E</td><td>F</td><td>H</td></tr> <tr><td>J</td><td>L</td></tr></table>

 

NEDİR BU B-S-GENEL
 
B-S-GENEL'in açılımı Bedava-Sitem-Genel 'dir.Neden bu siteye böyle bir ad verildi?
Sitemizin Bedava-Sitem ile İlgili Olduğu Anlaşılsın Diye.
Copygriht By 2008

B-S-GENEL ARAMA MOTORU
//b-s-genel.tr.gg/Tablo.htmhttp://funnylogo.info/engines/Google/White/B-S-GENEL%20Arama%20Motoru.aspx[/url]
Reklam
 
EKSTRALAR
 
Anasayfam Yap
 
Bugün 5643 ziyaretçi (8369 klik) Kişi Geldi (Copyright BY Duhan)
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=